top of page

Infina sắp ra mắt
giao dịch
chứng khoán

Mua bán cổ phiếu đơn giản, an toàn, miễn phí trên siêu ứng dụng đầu tư Infina. Dành riêng cho nhà đầu tư F0 🚀

Đăng ký trải nghiệm khi sản phẩm ra mắt giữa tháng 12

Infina stock social proof.png

8,478+ nhà đầu tư mới đã đăng ký

© Một sản phẩm của Công ty Cổ phần Real Stake Fintech.

visual_stock_trading_2phone_final.png
bottom of page